Det är två kongressledamöter, en demokrat och en republikan som lämnat in förslaget de kallar FAIR USE Act (The Freedom and Innovation Revitalizing U.S. Entrepreneurship).

Förslaget syftar till att balansera rättigheterna till köpt vara "tillbaka till en bättre balans mellan köpare och rättighetsinnehavaren" enligt de båda ledamöterna. Sex områden skall luckras upp vilka inte skall hota rättighetsinnehavarens möjlighet att tjäna pengar på varan. Bibliotek nämns bland annat som ett fall där DRM-skydd borde kunna kopplas ur.

Lagförslaget skulle delvis upphäva den Digital Millennium Copyright Act från 1998 vilken RIAA vill skydda. "Utan en förändring av lagen kommer konsumenter att vara mer ovilliga att köpa digitala media så länge deras rättigheter att använda produkten begränsas kraftigt" hävdar de båda kongressledamöterna.

RIAA å sin sida hävdar att det är just kopierings-skydd av olika slag som gjort försäljningen av digitala media-filer framgångsrikt. iTunes Store skulle kunna vara lämpligt exempel, även om denna butik gärna skulle gå ifrån DRM enligt Steve Jobs, chef för Apple.