I brevet går Steve igenom DRM-skyddets för- och nackdelar. Han ser tre olika alternativ för DRM-skyddets framtid.

1: Fortsätta som förut. En försvinnande liten del av all musik som folk lyssnar på skulle köpas i DRM-skyddat format och hela DRM-apparaten med uppdateringar och attacker kostar att underhålla. Ingen tjänar egentligen på detta.

2: Apple skulle i princip kunna licensiera sitt DRM-skydd, FairPlay. Detta skulle dock betyda allt för stora risker för att Apple skulle skriva under ett sådant avtal. Med allt för många olika företag inblandade kan Apple inte längre garantera något kopieringsskydd gentemot rättighetsinnehavarna.

3: Slopa DRM helt och hållet. Beslutet ligger inte hos Apple utan hos de stora skivbolagen. Två av dem har huvudägare i Europa och Steve uppmanar alla som vill ha DRM-fri musik att göra detta klart för jättarna. Apple och Steve Jobs skulle helhjärtat stödja detta.

I sitt långa brev visar Steve hur Apple tänker i denna fråga och öppnar upp hela diskussionen som så många musikentusiaster (och pirater) gjort tidigare. Han har också riktat allas uppmärksamhet mot de bolag som måste fatta beslutet och har gjort i princip allt han kunnat (han kunde ju ha lämnat e-post adresserna till de ansvariga, men det vore kanske lite väl drastiskt).

Trycket från konsumentorganisationer i Norge, Sverige och andra Europeiska nationer har säkert också spelat med i detta brevs tillkomst.