I över tjugo års tid har ekonomer världen över använt sig av priset på en Big Mac för att jämföra köpkraften mellan olika länder. Nu har emellertid The Commonwealth Bank i Australien bestämt sig för att istället jämföra köpkraften med hjälp av priset på en iPod nano. (Närmare bestämt versionen på 2 gigabyte).

Av 26 undersökta länder visar det sig att det är billigast att köpa en iPod nano i Kanada, följt av Hong Kong, Japan och USA. I Kanada kostar en iPod motsvarande 144 amerikanska dollar.

Dyrast är iPod nanon i Brasilien och Indien med priser på 328 respektive 222 dollar.

Sverige då? Jo, vi har de tredje högsta priserna i världen med en prislapp motsvarande 213 dollar. I Danmark är priset 208 dollar och i Finland 206 dollar. Norge är inte med i jämförelsen.

Att jämföra köpkraften mellan olika länder kan bland annat användas för att avgöra vilka valutor som är undervärderade och vilka som är övervärderade.

Hela listan finns att studera hos eWeek.