I ett videoklipp svarar Steve Ballmer på frågor om hur Microsoft skall tackla Apples iPhone. Ballmer skrattar åt iPhones pris och tvåårskontraktet med Cingular. Han anser vidare att iPhone inte intresserar företagskunder eftersom iPhone "saknar tangentbord" vilket gör den olämplig för e-post.

Trots att han medger att iPhone kan komma att bli en försäljningssuccé är han väldigt nöjd med sitt eget företags strategi vad gäller mobila produkter.

På frågan om hur Microsoft kommer att kontra gentemot iPhone och den nya inbyggda iPoden säger sig Ballmer vara riktigt nöjd med de "20-25 procent av marknaden" av de dyrare spelarna som de fått med Zune.

En intressant inblick i Ballmers värld, skillnaden gentemot det intryck Steve Jobs vanligtvis ger är stor. Men det är tydligt att Microsoft tror på sin MP3-spelares framtid och att företaget kommer att jaga marknadsandelar.