Bakgrunden är att Cisco för många år sedan, genom ett företagsförvärv, blev ägare av varumärket iPhone. I slutet av förra året lanserade företaget en produkt med namnet. Vattentätt fall, eller?

Apple å sin sida kan hävda att de har intellektuell rätt att använda iProdukt-namnserien och detta är ett starkt argument. (iPod, iMac, iSight, iMovie, iDVD, iTunes, iWeb, iCEO, iCal, iChat, iPhoto, iSync, iWork och så vidare). Dessutom kan Apple hävda att det är två olika produkter, en är en VOIP-telefon (Ciscos) medan Apples iPhone är en mobiltelefon, alltså olika ickeförväxlingsbara segment. Detta är inte helt starkt men ändå ett i domstolen gångbart argument. Vissa hävdar dessutom att Cisco skakade fram en egen iPhone för att få bättre position gentemot Apple ifall Apple verkligen vill använda iPhone-namnet.

Men viktigast av allt är att Apple kan hävda att Cisco inte alls är intresserade av att skydda sitt varumärke! Det finns ett flertal andra produkter - direkta konkurrenter till Ciscos iPhone - vilka Cisco inte brytt sig om att ens sända ett brev till. Kleenex i USA skyddade inte sitt namn tillräckligt envetet och förlorade slutligen rättigheterna till det, så detta argument är ett av de starkaste.

Apple har kommenterat Ciscos stämningsansökan som "löjlig" och säger att de är säkra på att vinna fallet ifall Cisco envisas med rättsliga åtgärder.

Cisco å sin sida hävdar att det inte handlar om pengar eller skadestånd, de vill kunna samarbeta och använda sig av Apples teknik så att de kan koppla upp sina prylar med Apples. Detta är vad de kräver i gentjänst från Apple för att lämna över rätten till "iPhone".

Detta sista argument blir det starkaste i domstolen. Cisco har fällt krokben för sig själva med sina offentliga uttalanden - de vill inte skydda sin iPhone, de vill egentligen inte ha skadestånd så därför står det klart att det inte handlar om namnet "iPhone" i sig utan att det istället är frågan om att Cisco vill tvinga Apple att öppna sin iPhone så att Cisco kan rida med på framgångsvågen.