Att ett så stort företag som Apple lyckas hålla en produkt som iPhone borta från nyfikna ögon under flera år kan tyckas märkligt, men det är knappast någon slump. En kombination av silkesvantar och hårdhandskar har krävts för att nå framgång.

Hemlighållandet av utvecklingen var inte det lättaste. För att lyckas såg Steve Jobs till att allt skedde i små bitar och att varje delprojekt bara såg vad de behövde och inget mer. För att förvirra än mer hölls falska prototyper i cirkulation.

Arbetet med utformningen av telefonen lämnades till designgurun Jonathan Ive, vars lojalitet till Apple knappast behöver ifrågasättas. Chansen att mannen bakom iMac och iPod ska skicka spionbilder till Macrumors är relativt små.

Den enda externa part som varit med från början var telebolaget Cingular. Trots att de var med i det misslyckade projektet som ledde till Motorola ROKR, fattade Jobs tycke för företaget och valde dem som samarbetspartner för den nya telefonen. En av anledningarna var att de kunde hålla tyst och ytterligare en annan att de gav Apple ett carte blanche vad gäller hårdvaran.

Utöver detta ligger dessutom ständigt ett direkt hot. Anställda vet att minsta viskning om en ny produkt betyder omedelbart avsked och externa partners har ständigt en stämning hängandes över sig. Under förra året försökte Apple, utan framgång, till och med tvinga bloggare att lämna ifrån sig information om vem som skvallrat.

Och allt hemlighetsmakeri lyckades. Anledningen till att telefonen presenterades redan nu, ett halvår innan introduktion, beror på processen som alla nya enheter måste genomgå innan de godkänns. Detta ligger utanför Apples kontroll och de hade inget val. Om det inte varit för denna detalj skulle hemlighetsmakeriet fortsatt ända tills dess att telefonerna fanns i butik.