Utvecklingen av Photoshop 3, den första version som kommer att fungera på Intel-Macar, går nu in i slutfasen och uppgifter om programmet har läckt ut till Thinksecret.com.

Paletter skall vara betydligt enklare att organisera, flytta, minimera och ändra allt efter behag. Till och med ljusstyrkan på programmets gränssnitt skall kunna justeras. Live Filters skall kunna justera till exempel pixelradien på ett Gaussian Blur efter det att effekten applicerats med ett enda musklick.

Prestandan verkar överträffa till och med utvecklarnas egna beräkningar och testare säger att det går så snabbt att de misstänker att programmet använder grafik-kortet för att snabba på beräkningarna.

3D-objekt skall kunna importeras och deras texturer skall kunna skapas och redigeras direkt i programmet. Video skall kunna importeras och sparas som PSD-filer och sedan exporteras i format som Adobe Premiere och After Effects kan läsa. Att spara bilder för Internet skall också se förbättringar även om dessa tydligen inte är helt färdiga ännu. Som det ser ut kan programmet vara klart till i slutet av mars, början av april. Den som väntar på något gott...