Efter succén med 10 Megabits per sekund kom Fast Ethernet med 100 Mbps, sedan Gigabit Ethernet och därpå 10-Gigabit Ethernet. Tack vare den öppna standarden har mängder av tillverkare sett till att priserna hållits nere på utrustning vilket bidragit till teknikens spridning.

Den nya rekordhastigheten existerar än så länge enbart som ett mål för den grupp som i och med beslutet att öka överföringshastigheten också bestämt att finna lösningar på de problem som väntas uppstå. Gruppen som arbetar inom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) funderar på optisk teknologi för att snabba upp hastigheten mellan de processorer som sitter i nätverksutrustning. Värmeutveckling och energibehov är två andra problem som måste lösas.

Den högre hastigheten bestämdes på ett möte där även 40 Gbps, 80 Gbps och 120 Gbps diskuterades. 100 Gbps valdes då man ansåg att det troligen kommer att svara bäst mot de behov som finns när tekniken väl är utvecklad i slutet av år 2009.

En av forskarna, D'Ambrosia, säger: "Det här blir inte den sista höghastighetsgruppen. Vi kommer att få detta gjort och så småningom kommer ett nytt ryck att göras för en högre hastighet efter denna."