På grund av ändringar i Mac OS håller Dropbox på att rulla ut en uppdatering av sitt Macprogram som gör stora ändringar i hur programmet fungerar under ytan. Själva Dropbox-mappen flyttas till exempel från din hemmapp (eller valfri annan plats) till ~/Library/CloudStorage.

Det här är inget problem för de flesta, men kan ställa till det för vissa användare, speciellt de som prenumererar på mycket utrymme. De som haft för vana att lagra Dropbox-mappen på en extern disk kan inte längre göra det, vilket kan innebära att de inte längre kan behålla alla filer lokalt då det inte får plats på Macens interna lagring.

Ett nytt problem har nu också visat sig som verkar vara en bugg, eller kanske snarare en miss från Dropbox sida. Användare har nämligen börjat rapportera om problem att ta emot filer via Airdrop.

Gemensamt för de drabbade är att de har uppdaterat till den nya Dropbox-versionen och använder Dropbox backupfunktion som flyttar mappar som Dokument och Hämtade filer från användarmappen till Dropbox-mappen.

Airdrop lägger mottagna filer i Hämtade filer, men det här verkar inte fungera som det ska när mappen egentligen ligger i ~/Library/CloudStorage/Dropbox/. Användare som har stängt av backupfunktionen i Dropbox har fått tillbaka Airdrop.

Dropbox supportpersonal verkar vara medvetna om problemet, men har hittills inte sagt något om när en fix kan vara redo eller huruvida det alls går att åtgärda utan en förändring från Apples sida.