Syftet med Airtag är att hitta borttappade prylar, men som vissa befarat har det även förekommit fall där prylhittarbrickan använts för kriminella ändamål.

Enligt Bloomberg har två kvinnor i Kalifornien valt att stämma Apple, detta då de säger sig ha stalkats med hjälp av just Airtag. I det ena fallet hade brickan placerats i bilen, medan den i det andra fallet hade placerats i en ryggsäck.

Eftersom Apple inte anses ha gjort tillräckligt för att sätta stopp för den här sortens användning kräver de nu ekonomisk ersättning från företaget.

I sammanhanget kan nämnas att Apple skickat ut ett antal uppdateringar som ska göra det svårare att använda Airtag för att hålla koll på personer i smyg. Till exempel har man höjt ljudstyrkan på brickans alarm.