Säkerhetsforskarna Tommy Mysk och Talal Haj Bakry har upptäckt att Apples analysverktyg innehåller ett unikt id med namnet dsid, vilket är en förkortning av Directory Services Identifier.

Eftersom det lagras uppgifter om namn, födelsedatum och mejladress i dsid är det möjligt att identifiera specifika Icloud-användare, något som väcker oro om den personliga integriteten.

Apple hävdar på sin webbplats att inga uppgifter som samlas in för analys kan spåras till enskilda användare, men det verkar alltså inte stämma överens med verkligheten.

Macrumors har försökt få en kommentar från Apple i frågan, men hittills utan framgång.