I mars 2020 fälldes Apple och de två franska återförsäljarkedjorna Tech Data och Ingram Micro för konkurrensbrott. Apple ålades att betala motsvarande cirka 12 miljarder kronor i böter, men överklagade beslutet.

Nu rapporterar Reuters att en domstol har sänkt bötesbeloppet med två tredjedelar till drygt fyra miljarder kronor.

Apple fälldes först för att dels ha utnyttjat sin maktställning gentemot återförsäljare och dels för kartellbildning tillsammans med Tech Data och Ingram Micro, men domstolen har ogillat den senare punkten. Den har även kortat den period utifrån vilken bötesbeloppet beräknas, och sänkt basbeloppet.

I en kommentar till Reuters säger Apple att företaget ska överklaga även detta beslut, och att domen gäller över tio år gamla affärsmetoder som konkurrensmyndigheten själv erkänner inte brukas längre.