I en ny intervju med BBC säger Apples vd Tim Cook att det finns "inga bra ursäkter" till varför det råder brist på kvinnor i teknikbranschen.

BBC-intervjun skedde i samband med att Apple lanserar ett utvecklingsprogram för kvinnliga grundare och appskapare i Storbritannien.

"Jag tror att essensen av teknologi och dess effekt på människan kräver delaktiga kvinnor", säger Tim Cook till BBC och fortsätter.

"Om vi som jobbar med det inte har en mångfaldig syn så kommer du inte att få framstående lösningar."

Det globala snittet för kvinnor i teknikbranschen uppskattas ligga på strax under 33 procent. Apples snitt ska, enligt företagets egna siffror, ligga på 35 procent. Sett till kvinnor som jobbar med forskning och utveckling på företaget går siffran ner till 25 procent. Sett till Apples högsta chefer ligger siffran på 27,8 procent.

Läs också: Tim Cook - "Hälsa blir Apples viktigaste bidrag till världen"