Under åren har det då och då dykt upp buggar i IOS som får en viss app eller hela systemet att krascha på grund av en viss uppsättning tecken i ett meddelande. Oftast har det handlat om appen Meddelanden, men några gånger även vissa andra chattappar.

Nu har en liknande bugg upptäckts i IOS 16, men gäller för ovanlighets skull appen Mail, rapporterar 9 to 5 Mac. Buggen hittades av Equinux som utvecklar multi-vpn-programmet VPN Tracker.

Buggen ligger i Mails hantering av från-fältet. Normalt är det avsändarens mejladress som står i det fältet, men det är inte ett krav och genom att skicka ett mejl med ett par extra specialtecken som Mail får problem med kraschar appen varje gång mejlet ska visas i inkorgen eller en annan brevlåda.

Vissa e-posttjänster, bland annat Gmail, skriver om från-fältet på alla inkommande mejl och därför försvinner de trilskande tecknen på sådana konton. Men Apples egna Icloud har inget sådant filter.

Om någon skojar med dig och skickar ett mejl som utlöser buggen och får Mail att krascha på din Iphone kan du radera mejlet från en annan enhet, till exempel genom att logga in på icloud.com i webbläsare.