Super G är specialundervisningen på Broängsskolan i Botkyrka. Här går många elever med läs- och skrivsvårigheter eller annat som kan göra att skolan känns jobbig. Podradioprogrammen har spelats in av specialläraren Jannie Jeppesen och ett tjugotal av hennes elever i högstadiet.

I första programmet intervjuades skolans rektor. Hittills har skolområdeschefen i Tumba, BUF- chefen i Botkyrka och Barn- och ungdomsnämndens ordförande blivit intervjuade. Målet med serien är att slutligen även intervjua kungen och statsministern.

Nu har Broängsskolans podradioprogram tagit hem förstapriset i en nordisk språktävling.
Den Nordiske Stemme är ett projekt stöttat av Nordiska ministerrådet för att främja kontakter och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan undervisare av de tre nordiska språken, norska, danska och svenska. Projektet arbetar för att prova ny teknik för att stimulera och förnya undervisningen av de nordiska språken. Super G Podcast är en av de mest inspirerande och vällyckade undervisningsprojekten med det talade ordet som primär uttrycksform enligt Sus Nyrop, projektledare för Den Nordiske Stemme.

Det finns stora pedagogiska vinster med att göra podradio i undervisningen inte minst för elever med koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Att jobba med radio är kul och ger mycket i form av självförtroende och framförallt motivation till skolarbetet samtidigt som det bidrar till att man uppnår målen. Bakom varje program ligger stor förberedelse. Reportage och intervjuer skall planeras och bokas, frågor och programledarmanus skall skrivas och repeteras inför inspelning. Arbetet tas på stort allvar eftersom slutresultatet måste bli bra. Det finns en publik och därför vill man lämna ifrån sig något man står för och är stolt över. Efter att inspelningen är genomförd ska programmet redigeras. Detta blir ett utmärkt tillfälle för eleverna att utvärdera arbetet och språket som används. Skillnad mellan talspråk och skriftspråk blir tydlig.

– Det är jättekul att få positiv uppmärksamhet för det vi gör och det kommer sporra oss att fortsätta och göra ännu bättre radio, säger Jannie Jeppesen i ett pressmeddelande.

Hittills har fem program spelats in och de går att ladda ner gratis från skolans hemsida.