Under 2020 och 2021 köpte en rad internationella teknikföretag guld från de brasilianska företagen Chimet och Marsam. Guld som kan ha kommit från illegala gruvor i Amazonas, avslöjar Repórter Brasil.

Journalisterna på sajten har fått tag i dokument som visar att Apple och Microsoft köpte guld av företagen för användning i datorer och mobiler. Guld från de båda företagen ska också ha använts i servrar hos Amazon och Google.

Företagen har varit under utredning hos den federala polisen i Brasilien och anklagas för både olaglig utvinning av naturresurser och miljöbrott – guldbrytning kan enkelt förgifta vatten med kvicksilver, och avverkningen av regnskogen för att bryta malm är i sig ett miljöbrott.

Apple är det enda företaget som har svarat på frågor från Repórter Brasil. En talesperson säger att Apple inte längre köper guld från Marsam, men nämner inte Chimet. Amerikanska myndigheter har inte heller svarat, men guldbörsen i London säger att det känner till pågående polisutredningarna och håller på att se över företagens certifiering.