Apple har tilldelats ett nytt patent på en teknik för att använda Iphone som tillfällig relä för trådlös kommunikation, rapporterar Patently Apple.

Tekniken kan använda både mobilradio och wifi och går ut på att en eller flera Iphone kan vidarebefordra signaler från en plats som har täckning till en telefon på en plats som saknar täckning.

I patentet ger Apple räddningstjänst som exempel: Brandsoldater i en byggnad eller en tunnel där mobilnätet har för svag täckning skulle kunna behålla aktiv kontakt med ledningen utanför med hjälp av en eller flera relä-enheter.

Tekniken skulle även kunna göra nytta när mobilmaster har slagits ut, till exempel efter jordbävningar, stormar och storbränder. Men som vanligt när det gäller patent och Apple kan vi inte räkna med att tekniken någonsin kommer ingå i Iphone.