Priset är det högsta priset en civil person kan tilldelas av staten USA, och ges till individer som har ”gjort exemplariska insatser för välstånd, värderingar och säkerhet för USA, världsfreden eller andra betydande samhälleliga, offentliga eller privata ansträngningar”. Det skriver Vita huset i ett pressmedelande.

Jobs får priset för att hans ”visioner, fantasi och kreativitet har lett till uppfinningar som har, och fortsätter, förändra på sättet världen kommunicerar, liksom för hans förändring av dator-, musik-, film-, samt den trådlösa industrin.

Steve Jobs kommer tilldelas priset postumt i Vita huset på torsdagen den 7 juli tillsammans med 16 andra pristagare, däribland John McCain (också postumt) och Denzel Washington.