Sedan lång tid tillbaka har Apple sålt separata presentkort för Apple Store och App Store, men på grund av namnlikheten är det många användare som råkat köpa fel kort under årens lopp.

Nu har emellertid Apple lanserat ett nytt presentkort som kan användas för både mjuk- och hårdvara, samt tjänster som Apple Arcade, Apple Music, Apple TV Plus och Icloud Plus.

Det nya presentkortet heter Apple Gift Card och det finns fem olika motiv att välja mellan. De förvalda summorna ligger på 250, 500 och 1 000 kronor, men det går att ange en annan summa om så önskas.