Vill du lösenordsskydda en mapp så att obehöriga inte kan se innehållet, även om du ger dem tillgång till din Mac? Mac OS har tyvärr ingen specifik funktion för det, vilket bland annat beror på hur filsystemet är upplagt. Du kan skydda egna filer från insyn genom att aktivera gästkonto och låta andra använda datorn via det, men så länge hårddisken är dekrypterad kan det finnas sätt att kringgå detta. Och det är hur som helst inte särskilt praktiskt.

Lösningen är att använda krypterade skivavbildningar. Faktum är att det går att förvandla en mapp till en lösenordsskyddad, säkert krypterad skivavbildning direkt med hjälp av programmet Skivverktyg. Så här gör du:


Ny avbild
  1. Öppna Skivverktyg och välj Arkiv -> Ny avbild -> Avbild från mapp.
  2. Leta upp och välj mappen du vill konvertera.
  3. I nästa steg väljer du 256-bitars aes-kryptering under kryptering.
  4. Välj ett gediget lösenord. Vi föreslår att du sparar detta i en lösenordshanterare – om det är tillräckligt långt och du glömmer det kommer du aldrig komma åt innehållet i mappen (avbildningen).
  5. Om mappen är stor kan det ta en stund att kryptera innehållet i skivavbildningen.
Välj lösenord

När den är klar har du en skivavbildning som du kan flytta runt på disken. När du dubbelklickar på den får du fylla i lösenordet du valde och den monteras sedan som vilken skivavbildning som helst. När du vill låsa din ”mapp” igen matar du ut den från Finder.

En nackdel med den här metoden är att skivavbildningen är låst – du kan varken ta bort eller lägga till filer i den. Vill du ha en aktiv mapp vars innehåll kan ändras får du skapa en ny skivavbildning istället, och kopiera filerna till den. Gör så här:

  1. Öppna Skivverktyg och välj Arkiv -> Ny avbild -> Tom avbild.
  2. Fyll i ett namn, dels på filen (längst upp under spara som) och dels under namn längre ned.
  3. Välj en storlek – det här blir taket på hur mycket utrymme du vill kunna få plats med i ”mappen”.
  4. Välj Glest paketerad skivavbild under avbildsformat. Det här gör att själva skivavbildsfilen på disken bara tar upp så mycket utrymme som du faktiskt har filer i den, inte den storlek du valde i föregående stege. Har du till exempel valt 100 gigabyte men ännu inte kopierat några filer till den kommer den bara ta upp runt 10 megabyte på disken.
  5. Välj 256-bitars aes under kryptering och välj ett lösenord som ovan.
Glest paketerad skivavbild

När den är klar kan du kopiera in de filer och mappar du vill ha i din lösenordsskyddade ”mapp”. Du kan sedan radera och lägga till filer som du vill.