Apple har under de sista åren försökt göra sina operativsystem mer enhetliga, detta i syfte att underlätta för oss användare när vi växlar mellan olika prylar.

Senaste nytt är att de nuvarande systeminställningarna i Mac OS kommer att ersättas av en ny app i och med lanseringen av Mac OS Ventura. Samtidigt ändras det engelska namnet från System Preferences till System Settings.

Den nya appen kommer att påminna om appen Inställningar för Ipad. Med andra ord kommer det att finnas ett sidofält med huvudalternativen till vänster, medan mer detaljerad information visas till höger.

Förändringen tas emot med både ros och ris, till exempel finns det kritik mot att de förklarande bilderna på hur man använder styrplattan försvinner i den nya appen.