Apples europeiska högkvarter i Cork på Irland har varit öppet sedan 1980 och expanderat till att idag hysa runt 6 000 anställda inom olika funktioner. En del av dessa har inte fått plats i Hollyhill där själva högkvarteret ligger så Apple har även hyrt kontorslokaler i centrum av Cork.

Nu rapporterar RTE att Apple vill bygga ut i Hollyhill med en ny kontorsbyggnad i fyra våningar med plats för omkring 1 300 anställda, men även övertäckta gångvägar och en ”pendelhubb” med cykelparkering och laddare för elcyklar för att motivera fler anställda att ta sig till jobbet på ett miljövänligt sätt.

Utbyggnaden kommer samtidigt som många företag, inklusive Apple på Irland, har infört ”hybridarbete” där anställda får jobba hemifrån vissa dagar och på kontoret andra. Enligt RTE kommer den nya byggnaden huvudsakligen hysa nyanställda inom bland annat ai och maskininlärning, och kontoret inne i Cork ska fortsätta vara öppet.

Expansionen måste nu godkännas av Corks stadsbyggnadskontor, och om det går som Apple vill kommer de nya byggnaderna stå färdiga 2025.