I april skrev ett stort antal professionella filmredigerare under ett öppet brev till Apple och Tim Cook där de efterfrågade större satsningar på Final Cut Pro, både tekniskt med funktioner som fortfarande saknas 10 år efter lanseringen av Final Cut Pro X och med ökad marknadsföring.

Apple har inte direkt för vana att svara på den typen av kritik och kommentarer, men den här gången har företaget gjort ett undantag. Fcp.co har publicerat ett officiellt svar från Apple (även om det inte kommer från Tim Cook själv).

I svaret skriver Apple att det tror sig redan ha planer för de funktioner gruppen av redigerare efterfrågar, men också att det finns behov av ytterligare satsningar. Företaget ska därför göra följande:

  • Lansera träningsmaterial och officiella certifieringar i samarbete med Future Media Concepts.
  • Etablera en expertpanel med folk i branschen för regelbundna konsultationer (i sommar).
  • Bygga fler och större workshops för Final Cut Pro.

En av de vanligaste önskemålen bland professionella redigerare är samarbetsfunktioner så att flera redigerare kan jobba med samma projekt utan att behöva turas om.