Apple har idag presenterat en rad kommande nyheter som ska göra företagets produkter mer tillgängliga för alla användare.

Dörrupptäckt

En ny funktion som byggs in i appen Förstorare och kräver en Iphone eller Ipad med lidar-sensor. Genom att hålla upp telefonen framför dig kan den upptäcka dörrar i din omedelbara närhet, och dessutom tala om huruvida den är öppen eller stängd och hur den öppnas. Kan användas tillsammans med funktionerna som känner igen människor och bilder och kan läsa text på skyltar och fasader.

Apple Watch-spegling

Med den här funktionen kan du använda Iphone inklusive alla dess hjälpmedel för att styra Apple Watch. Det innebär att du kan använda Voiceover och andra funktioner som inte är inbyggda i klockan.

Live Captions

En nyhet i Facetime som kommer till Iphone, Ipad och Mac. Systemet lyssnar på deltagare i ett samtal och skriver ut vad de säger så att döva användare och användare med nedsatt hörsel kan följa med i ett talat samtal. Du kan även skriva svar som läses upp för övriga deltagare. Funktionen körs direkt på enheten och bevarar alltså Facetimes kryptering.

Många fler Voice Over-språk

Apple utökar också Voice Over-funktionen med stöd för över 20 nya språk, bland annat bengali, ukrainska och vietnamesiska. På Mac tillkommer även en funktion för att renskriva texter med hjälp av Voice Over.

Buddy Controller

En funktion för att styra spel med två handkontroller samtidigt, där alla inmatningar på båda kontrollerna slås ihop. Någon som till exempel saknar en hand kan använda funktionen för att styra ett spel tillsammans med en kompis.

Andra nyheter är bland annat möjligheten att anpassa ljudigenkänning till specifika ljud i användarens hemmiljö och nya funktioner i appen Böcker för att göra den mer tillgänglig, till exempel fetstil på all text och större ordavstånd.