I början av april började Apple testa en nyhet på App Store: Prishöjningar på prenumerationer som inte kräver användarens godkännande utan enbart meddelar höjningen via mejl, notiser och meddelanden i appen.

Nu meddelar företaget att ändringen har införts globalt för alla utvecklare, och har publicerat reglerna som avgör huruvida användaren kommer tillfrågas innan en prishöjning.

För att kunna genomföras automatiskt får prishöjningen som mest vara fem dollar i månaden eller 50 dollar om året (eller motsvarande i lokala valutor), eller 50 procent av det gamla priset. Utvecklare får bara genomföra en sådan automatisk höjning om året, och i vissa länder krävs fortfarande ett godkännande av kunden.

Enligt ett supportdokument för utvecklare är det idag fyra länder som kräver godkännande för alla prishöjningar, bland annat Chile.

Användare kommer få flera meddelanden om kommande prishöjningar i god tid innan höjningen, med instruktioner för hur de kan avsluta en prenumeration om de inte vill behålla den efter höjningen.