Butiksanställda hos Apple har på flera håll i USA påbörjat processer för att bilda fackföreningar, och är bland annat ute efter högre och mer jämlika löner.

Apple har, precis som de flesta företag i USA, valt att kämpa emot och har bland annat anlitat samma juristbyrå som tidigare har hjälpt McDonald's och Starbucks med deras ”problem” med facklig verksamhet.

Företaget har också skickat ut ett memo till butiksledningen i ett antal butiker runt om i landet, som Vice har fått tag i. I memot listar företagsledningen tips på samtalspunkter för att försöka övertyga anställda om nackdelarna med att rösta ja till fack.

Bland annat uppmanas ledningen prata om hur bildandet av ett fack kommer göra att ledningen inte kan prata direkt med personalen längre utan måste gå via ”tredje part” (utan att nämna att det skulle vara förtroendevalda bland personalen). De ska också prata om hur fack leder till ”färre chanser till avancemang”.

Innehållet i memot kan te sig overkligt för den som är van vid den svenska modellen, men sticker inte ut bland amerikanska företag.