Business Insider har fått tag i ett internt memo som har skickats runt på Meta/Facebook, skrivet av företagets finansdirektör David Wehner.

I memot meddelar han att företaget kommer dra ner på nyanställningarna, och försöker förklara varför Metas aktiekurs har rasat med drygt 40 procent sedan högstanoteringen i september förra året. Överst på listan hamnar Apples spårningsblockering (”App Tracking Transparency” eller ATT).

Andra omständigheter som har lett till att företaget har en sämre sits ekonomiskt än väntat är kriget i Ukraina och det allmänna makroekonomiska läget. David Wehner pekar också på att företaget hade en uppgång under två år med pandemi och mer hemmasittande, men att folk nu har börjat bete sig mer som innan med mer tid offline.

David Wehners memo följdes även upp av ett memo från Miranda Kalinowski som är global rykteringschef på Meta. Hon beskriver hur företaget kommer frysa nyanställningar inom många delar av verksamheten och stuva om personal för att fokusera på prioriterade områden.

Apple har hela tiden sagt att ATT är till för att användare själva ska få välja om de vill bli spårade mellan appar eller inte, och att det inte handlar om att attackera Facebook.