Uppdatering (2022-02-16):

Rättegången mellan Apple och Ericsson rörande ett antal standard-essentiella patent (läs mer nedan) kommer äga rum först i juni 2023.

Enligt Foss Patents ville Apple att rättegången skulle inledas i december, men den ökända domstolen i östra Texas som specialiserat sig på den här sortens mål ansåg att det var för tidigt.

Med tanke på hur det amerikanska rättssystemet är konstruerat kan vi antagligen räkna med ett antal överklaganden fram och tillbaka tills den ena parten går med på en förlikning, något som kan dröja åtskilliga år.

Tidigare (2022-01-25):

Ericsson har lämnat in stämningsansökningar mot Apple i flera länder, rapporterar Juve Patent. De lämnades in vid tre tyska domstolar och en domstol var i Brasilien och Nederländerna.

Stämningarna gäller samma tvist om licensavgifter på standard-essentiella patent som ledde till att Apple i december stämde Ericsson vid en domstol i Texas. Apples licens från 2015 gick ut i december och företaget har alltså i dagsläget ingen licens på de aktuella teknikerna.

Enligt Juve Patent har Ericsson begärt preliminära importförbud för Iphone i Nederländerna och Brasilien.

Florian Müller på Foss Patents skriver att han är förvånad att Ericsson inte även har stämt Apple i London, men räknar med att det kan vara på gång i en andra våg av stämningsansökningar. Han skriver också att Ericsson inte är någon konkurrent till Apple och alltså inte har något att vinna på ett importförbud. Det handlar därför enbart om att få skäligt betalt för sina bidrag till 4g- och 5g-teknikerna.