En gruppstämning mot Google och Apple har i dagarna lämnats in till en domstol i Kalifornien.

Enligt stämningen har de båda teknikföretagen brutit mot de amerikanska konkurrenslagarna på ett antal punkter, detta genom en lång rad avtal.

Till exempel uppges att Apple har gått med på att inte utveckla en egen sökmotor så länge man får betalt för att låta Googles sökmotor vara den förvalda inställningen i Safari.

Att Google betalar stora summor till Apple varje år är klargjort sedan tidigare, men enligt uppgift ska man även ha kommit överens om att aktivt motarbeta potentiella konkurrenter.

Personerna bakom stämningen hoppas att resultatet i slutändan blir att de båda teknikjättarna delas upp i ett antal mindre företag.

Med tanke på att både Google och Apple har råd med de bästa advokaterna är det osannolikt att det blir en fällande dom i slutändan, men det kan mycket väl bli tal om någon form av förlikning.