Apple är känt för sitt hemlighetsmakeri och inlåsning i ”ekosystemet”. Jämfört med till exempel Microsoft och Oracle har företaget inte direkt gått i bräschen för öppen källkod, men helt sluten är Apples kod trots allt inte. Darwin, Mac OS grund, har exempelvis i alla år släppts som öppen källkod.

Nu har företaget öppnar en ny sida på sin webbplats ägnad åt öppen källkod. På opensource.apple.com kan du läsa mer om och hitta länkar till både projekt som startades och drivs av Apple – som Webkit och Swift – och andra projekt som är viktiga för Apple, bland annat LLVM/Clang och Solr.

På sidan har Apple även en lista över all öppen källkod-mjukvara som ingår i de olika operativsystemen och utvecklarverktygen företaget utvecklar, med länkar till Github och direktnedladdning.