En patentansökan som Apple döpt till ”Electronic device with glass enclosure” har godkänts av amerikanska myndigheter. Patentet undersöker hur en elektronisk enhet kan tillverkas med sex sidor helt gjutet i glas, skriver Patently Apple.

Patentet behandlar bland annat hur glaset kan formas, avfasas och ges textur. I patentet ses former som påminner om Iphone, Apple Watch och till och med en cylindrisk Mac Pro.

Patent som dessa visar inte nödvändigtvis hur en kommande Iphone kan se ut, utan handlar mer om att undersöka vad som är möjligt. Ur sådan forskning kan sedan framtida lösningar sedan komma, men det ska alltså inte ses som direkta indikationer på hur kommande Apple-produkter kan se ut.