Under torsdagskvällen spreds en länk på Twitter till en video som de flesta Macanvändare som hängt med i många år lär finna fascinerande. Bland andra John Siracusa, känd för sina extremt noggranna recensioner av de tidiga versionerna av Mac OS X, delade vidare videon.

Videon spelades in i januari 1984 vid Boston Computer Society och efter en lång presentation av Steve Jobs hölls två programdemon, av Macpaint och Macwrite.

Macpaint var för sin tid ett närmast futuristiskt program. Idag kan det verka som ett mycket rudimentärt bildredigeringsprogram, men 1984 hade de flesta inte ens sett ett grafiskt gränssnitt och så kommer ett program där du fritt kan rita och måla, och göra avancerade saker som att markera objekt genom att löst rita runt dem med en ”lasso”.

Demot av Macpaint gjordes av Bill Atkinson som också utvecklade programmet, och du behöver bara höra publikens reaktioner för att förstå hur häftigt programmet var. Macwrite-demot hölls också av dess skapare, Randy Wigginton, men var av publikens reaktion att döma inte riktigt lika storslaget.

Hela presentationen visar en riktig milstolpe i datorns historia.