Apple har planer på att komplettera Apple Watchs falldetektering med en ”kraschdetektering”-funktion på både klockan och Iphone, rapporterar Wall Street Journal. Om systemet tror att du har varit i en bilolycka ringer det automatiskt ett nödsamtal.

Enligt tidningens källor har Apple redan börjat samla in data om bilolyckor och företagets olika enheter har upptäckt över tio miljoner misstänkta olyckor. Över 50 000 av dessa följdes strax efter av ett manuellt nödsamtal.

Dessa data används nu för att träna maskininlärningsalgoritmer att bli bättre på att upptäcka faktiska olyckor och minska antalet falskalarm.

Nya bilar som säljs i EU har sedan 2018 inbyggda automatiska nödsamtal efter olyckor, men Apples funktion kan dels bli ett komplement då den som är vid medvetande kan tala med nödsamtalsoperatören och dels en livräddare för alla som har äldre bilar.