Finansföretaget Self har tagit en närmare titt på hur priset för Iphone har utvecklats sedan den första modellen lanserades 2007.

I genomsnitt har priset för Apples mobiltelefon stigit med 81 procent, men det är stor skillnad mellan olika länder. För svenskt vidkommande sägs priset ha ökat med 55 procent och då bör det nämnas att man tagit hänsyn till faktorer som inflation och BNP per capita.

I vissa fall har BNP per capita ökat mer än priset för Apples mobiltelefoner, något som innebär att det i praktiken har blivit billigare att skaffa en Iphone i länder som Ryssland, Kina och Indien. Vad gäller Irland ligger prissänkningen på hela 29 procent.

Vill du undersöka skillnaderna mellan olika länder på egen hand kan du använda dig av den interaktiva kartan på Selfs webbplats.