Webbutvecklare har i ganska många år kunnat snabba upp uppritningen av grafik på webbsidor med hjälp av webgl-standarden, i princip en javascriptversion av opengl.

Opengl är förlegat och på väg bort, inte minst på Apples olika operativsystem där det inte har uppdaterats på länge, men även på Windows där modernare grafikramverk som ligger närmre hårdvaran (directx 12 och vulkan) mer och mer tar över. Samma utveckling är nu på väg till webben med en ersättare till webgl som kallas webgpu.

Betaversionen av Chrome 94 som Google nu har släppt har fått stöd för den nya tekniken, och utvecklare kan därmed börja testa grafikkortsacceleration. I Macversionen använder webgpu Metal.

Med webgpu kommer webbutvecklare kunna utnyttja datorns grafikkretsar inte bara för att rita upp bilder snabbare utan även för att snabba upp olika beräkningar. Det kommer så småningom kunna gagna webbappar av olika slag som därmed kan hamna närmre prestandan i riktiga skrivbordsprogram.

Google räknar med att webgpu kommer börja ingå i standardversionen av Chrome under 2022 och därefter kommer det förmodligen ta ytterligare tid innan många utvecklare har anammat tekniken.

Även Apple har börjat experimentera med webgpu i Webkit och har visat på kraftig prestandaökning.