I väntan på IOS 15 och Ipad OS 15 har Apple släppt en sista större uppdatering av de nuvarande operativsystemen.

Fokus i IOS 14.8 och Ipad OS 14.8 ligger på diverse bugg- och säkerhetsfixar, så det är inte tal om några nya funktioner den här gången. Bland annat täpps en allvarlig sårbarhet till, som vi rapporterade om i augusti. Det rör sig om spionmjukvaran Pegasus, som framgångsrikt använts i attacker mot åtminstone IOS 14.6.

I sammanhanget kan påpekas att Apple aldrig har släppt en .8-uppdatering av IOS eller Ipad OS. De senaste åren har det till exempel varit stopp efter IOS 11.4, IOS 12.5 och IOS 13.7.

För att installera uppdateringen öppnar du appen Inställningar och beger dig till Allmänt -> Programuppdatering. Sedan är det bara att följa instruktionerna tills installationen är slutförd.