Den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt låter meddela att man har inlett en utredning som ska klargöra om Apple bryter mot landets konkurrenslagar eller ej.

Bakgrunden är att det sedan januari finns en ny lag som ytterligare begränsar möjligheten för stora företag att ägna sig åt konkurrenshämmande beteende.

Apple har på sistone fått hård kritik för att man lyfter fram sina egna appar och tjänster, något som gör det svårt för andra företag att konkurrera på lika villkor. Dessutom anses avgifterna på App Store vara för höga, vilket i slutändan drabbar oss konsumenter i form av högre priser.

Om utredningen kommer fram till att Apples agerande bryter mot tysk lagstiftning kan vi räkna med att företaget döms till dryga böter.