I samband med måndagens WWDC-event lät Apple meddela att en av nyheterna i höstens nya operativsystem är att det blir möjligt att ange vem eller vilka som ska få lov att komma åt ens konton vid händelse av dödsfall.

Den nya funktionen kallas för Digital Legacy och gör det betydligt enklare för anhöriga eller vänner att komma åt digitala fotografier och annat personligt innehåll, något som många lär uppskatta.

Sedan tidigare har Facebook, Twitter och Google infört liknande lösningar, så Apple är långtifrån först med att uppmärksamma problemet.

I sammanhanget kan nämnas att Apple även kommer göra det möjligt att ange vilka personer som ska kunna hjälpa till att komma åt ett konto i händelse av ett bortglömt lösenord. Den här funktionen kallas för Account Recovery Contacts.