Med anledning av den pågående pandemin har det uppstått en global brist på halvledare och andra komponenter som behövs i elektronikbranschen.

Nu varnar Foxconns styrelseordförande Young Liu i ett uttalande som citeras av Bloomberg att bristen på komponenter kan hålla i sig ända till andra kvartalet 2022, alltså i närmare ett år till.

Sedan mars har bristen på vissa komponenter blivit akut, något som lett till uppskjutna lanseringar och försenade leveranser. Det innebär bland annat att kunder som beställt Apples nya prylar får vara beredda på att vänta längre än vanligt.