För två år sedan valde Spotify att skicka in en anmälan mot Apple till EU-kommissionen, detta då man menar att den amerikanska elektronikjätten bryter mot unionens konkurrenslagar.

Nu har EU-kommissionen skickat ut ett pressmeddelande där man konstaterar att Apple faktiskt har brutit mot konkurrenslagarna på en rad punkter. Bland annat handlar det om höga avgifter för konkurrenternas appar och förbudet mot att informera om alternativa betalningslösningar.

Troligtvis kommer Apple att behöva betala höga böter för sitt agerande, men exakt hur mycket det blir tal om återstår att se. Vi kan dessutom förutsätta att Apple kommer överklaga domen vad beloppet än hamnar på, så än är inte sista ordet sagt.