Mac OS 11 Big Sur har ställt till det för backupprogram. Nya säkerhetsfunktioner har inneburit att klonbackuper inte längre kan fungera som tidigare, eftersom de dels måste använda ett Apple-verktyg kallat asr som varit fullt av buggar, och dels inte kan kopiera systemvolymen utan att först radera hela backupen.

Carbon Copy Cloner släppte en uppdatering med Big Sur-stöd redan i höstas, men konkurrenten Superduper har valt att vänta, framför allt för att kunna släppa en version som över huvud taget fungerar på de nya M1-Macarna.

Nu har en betaversion av Superduper 3.5 till slut släppts, något som blev möjligt tack vare buggfixar i asr som Apple har lagt till i betaversionen av Mac OS 11.4.

Precis som Carbon Copy Cloner måste du radera och kopiera hela startskivan för att skapa en hundraprocentig klon med Superduper. Gör du en inkrementell, så kallad smart, backup lämnas systemvolymen intakt medan ändringar på datavolymen speglas till backupen.

Det här har för- och nackdelar, skriver utvecklaren David Nanian. Fördelen är att du kan installera en mindre systemuppdatering och låta backuperna fortsätta, men sedan rulla tillbaka till en äldre systemversion från backupen om något visar sig strula. Nackdelen att du måste starta datorn från backupen och uppdatera systemet igen för att hålla backup och dator på samma systemversion.

För att kunna skapa och starta från en klonbackup av en Mac med M1-processor måste den alltså vara uppdaterad till betaversionen av Mac OS 11.4, och David Nanian påpekar att det fortfarande är möjligt att ändringarna inte släpps i den slutgiltiga versionen av uppdateringen.