Snart är det dags för huvudförhandlingen i tvisten mellan Epic och Apple. Epic hade begärt att få fråga ut Scott Forstall, chef för IOS-utvecklingen fram till 2012, och nu har hans vittnesmål publicerats av The Verge.

Epics advokat ställde många frågor om App Store men Scott Forstall avslöjade inga chockerande uppgifter. En grupp Apple-chefer diskuterade länge huruvida Iphone skulle öppnas för tredjepartsappar – Steve Jobs var mest emot det, och Scott Forstall själv mest positiv.

Ledningen diskuterade även fram och tillbaka hur appar skulle distribueras, och enligt Scott Forstall var fokuset från start hur det kunde ske på ett sätt som skyddar användarna så mycket som möjligt. Till slut var hela ledningen överens om att App Store var bästa modellen.

Mer intressant är vad Scott Forstall hade att säga om Adobe Flash. Steve Jobs har påstått att Apple aldrig ville ha med Flash att göra, men enligt Scott Forstall var det något Adobe jobbade på – med hjälp av Apple. Problemet var att prestandan var ”bottenlöst dålig” och Apple konstaterade att det aldrig skulle bli något positivt för användarna.