Apple har upptäckt att algoritmerna som beräknar batteriets hälsa ibland börjar mäta fel på Iphone 11, Iphone 11 Pro och Iphone 11 Pro Max. Därför har företaget tagit fram en kalibreringsfunktion som kommer ingå i IOS 14.5.

I ett nytt supportdokument som redan ligger ute, trots att uppdateringen fortfarande betatestas, skriver Apple att kalibreringen kommer starta automatiskt efter att du uppdaterat till IOS 14.5, och kan ta några veckor.

Om du tidigare har haft ett meddelande om att batteriet är försämrat och behöver bytas kommer det tas bort, och istället visas ett meddelande om att IOS kalibrerar batterihälsasystemet.

I vissa fall kan resultatet efter några veckor bli att kalibreringen misslyckas. I så fall får du ett meddelande om det, och att du kan kontakta Apple eller en auktoriserad verkstad för ett gratis batteribyte.

Apple skriver också att om din Iphones standardgaranti, Applecare Plus eller reklamationsrätt går ut snart och telefonen har påbörjat kalibreringen kommer den förlängas så att du kan vänta tills kalibreringen är klar och fortfarande få service.

Kunder som har betalat för ett batteribyte efter att ha fått ett varningsmeddelande om att det behövs ombeds kontakta Apples support för att få ersättning.