På sistone har myndigheter runt om i världen inlett en rad granskningar av App Store, detta efter hård kritik från företag som Epic och Spotify.

I en inlaga som skickats till Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) motsätter sig Apple att App Store betraktas som ett monopol, detta då det enligt företaget finns gott om alternativa lösningar.

Bortsett från andra app-butiker som drivs av Google, Amazon, Samsung och Microsoft lyfter Apple fram att utvecklare kan satsa på webb-appar, med andra ord har de i praktiken hela internet till sitt förfogande.

Apple lyfter även fram att avgifterna på App Store inte är högre än i konkurrenternas butiker och sedan några månader tillbaka behöver utvecklare som tjänar mindre än en miljon dollar per år dessutom bara betala en avgift på 15 procent i stället för 30 procent.

Om myndigheterna kommer fram till att App Store utgör ett monopol kan det bli tal om dryga böter för Apple, men troligtvis kommer ett sådant beslut att överklagas till högre instanser.

Apple iPhone 12 Mini 64GB Pris vid test: 7940 kr.

Bästa pris just nu: 7445 kr