Uppdatering (2021-04-14):

Enligt Macrumors har Apple nu bett återförsäljare att förbereda sina system för kommande produkter med en ny uppsättning serienummer.

Det nya systemet använder mellan 8 och 14 slumpmässigt valda alfanumeriska tecken. De första produkterna sägs ha 10 tecken långa serienummer, men framtida produkter kan få en annan längd.

Först ut att använda sig av slumpmässiga serienummer blir av allt att döma de nya Ipad-modellerna som kommer att presenteras på Apples event den 20 april, men räkna med en liknande förändring även för Mac och Iphone på sikt.

Tidigare (2021-03-10):

Apple har i många år haft ett system för skapandet av serienummer som innebär att du kan avgöra vilken produkt det är samt var och när den tillverkades. Nu håller företaget på att gå över till slumpmässigt genererade nummer, rapporterar Macrumors.

Övergången till slumpmässiga serienummer planerades ursprungligen till slutet av 2020, kanske för att komma samtidigt med lanseringen av de första M1-Macarna, men försenades.

Enligt ett internt Applecare-mejl som Macrumors har läst ska det nya systemet tas i bruk snart, under början av 2021. Det gäller bara nya produkter och redan lanserade produkter kommer fortsätta använda det gamla systemet så länge de tillverkas.

Varför Apple har beslutat att övergå till slumpmässiga serienummer är okänt. En möjlighet är att Apple inte vill att kunder ska kunna rata ett visst exemplar av en produkt på grund av var eller när den har tillverkats.