Sedan september förra året har skådespelaren Rachel True inte kommit åt sitt Icloud-konto. Telefonsamtal, chatt och mejl till Apples support har inte lett någonstans, så i slutet av februari började hon skriva om problemet på Twitter och responsen har varit stor.

Rachel True kunde se i kraschrapporter för Icloud att felet verkar ligga i Apples kod och hanteringen av hennes efternamn (True är inte ett artistnamn), en slutsats som delas av många utvecklare som har kommenterat på Twitter.

Det verkar som att Apple inte har skyddat inmatningen i efternamnsfältet på Icloud så att vad du än skriver tolkas som enbart text, vilket gör att namnet ”true” istället tolkas som värdet på en boolesk variabel (1/0, sant/falskt). Annan kod ser sedan att programmet försöker ge variabeln efternamn ett värde av en annan typ än textsträng, och kraschar.

Uppmärksamheten ser ut att ha fått effekt, och i en uppföljande tweet under lördagen skriver Rachel True att Apple har lovat att höra av sig i början av nästa vecka.

Flera kommentatorer har påpekat likheten med ett gammalt XKCD-skämt om en förälder som döper sin son till ”Robert`); DROP TABLE Students;--” och därmed raderar hela databasen över elever på sonens skola. I Rachel Trues fall leder problemet bara till en krasch, men just den här typen av fel ligger ofta bakom hack när hackare listar ut sätt att få ett program att köra godtycklig kod via ”felformaterade” inmatningar.