Att försöka använda Siri, speciellt via röstaktivering med Hej Siri-kommandot, är en övning i frustration för den som stammar. Apples digitala assistent tolkar pauser som slutet på kommandot och det blir nästan omöjligt att ange ett fullständigt kommando.

Den halvdana lösning som finns i dag är att trycka på och hålla inne hemknappen/sidoknappen på Iphone eller kronan på Apple Watch tills du har sagt hela kommandot, och hoppas att det inte blir fel om du har upprepat några ord – men det vill Apple ändra på.

Wall Street Journal rapporterar att Apple har tagit fram en ljudbank med 28 000 exempel på stamning, huvudsakligen tagna från fritt tillgängliga podcaster.

Forskare på Apple har använt ljudbanken för att undersöka hur taligenkänningsmotorer som den som används av Siri kan tränas att bättre förstå de som stammar. Resultaten har publicerats på Arxiv.

Enbart genom att träna Siris maskininlärningsalgoritm på en större databas med folk som stammar visar Apples forskare att taligenkänningen blir 24–28 procent bättre, och nu hoppas de kunna öka träffsäkerheten ytterligare med andra tekniker som utökade språkmodeller.