Säkerhetsfirman Red Canary har upptäckt ett nytt skadeprogram som riktar in sig på M1-Macar. Något som först uppmärksammades av Macrumors.

Skadeprogrammet som fått namnet Silver Sparrow ska använda sig av Mac OS Installer Javascript API för att utföra kommandon. Däremot kunde säkerhetsfirman, efter att ha obeserverat Silver Sparrow under en veckas tid, inte komma fram till hur pass kommandona ledde till att något ytterligare inträffade. Det är därmed fortfarande okänt i vilken mån Silver Sparrow utgör ett hot. Säkerhetsfirman tror likväl att skadeprogrammet kan utgöra ett någorlunda allvarligt hot.

Enligt Malwarebytes ska Silver Sparrow hunnit infekterat 29 139 Mac OS-system i 153 länder, varav merparten är i USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike och Tyskland. Dock är det oklart hur många av dessa som är M1-Macar.

Läs också: Första fallet av skadlig kod för nya M1-Macarna har upptäckts