Ett vanligt tips om något är konstigt med Macen är att testa att nollställa nvram och smc. Nvram hette pram för många herrans år sedan och lever kvar i uttrycket ”zappa pram”.

Nvram lagrar information datorn använder för att behålla inställningar efter en omstart, till exempel volymen på högtalarna för startljudet eller vilket system datorn ska starta från om du har fler än ett installerat. Smc, eller system management controller, har hand om strömhantering och sköter till exempel fläktar och batteriladdning. Att nollställa endera eller båda kan få bukt med problem som fläktar som för jämnan går på högvarv, fel upplösning på anslutna skärmar och till och med bluetooth-bekymmer.

I november kom Apples första Macar med egenutvecklade processorer och användare har med tiden upptäckt att det inte går att nollställa varken nvram eller smc.

Ingen smc att nollställa

Att du inte kan nollställa smc beror på att det helt enkelt inte finns någon system management controller i M1-Macarna. Alla funktioner som tidigare sköttes av chippet är nu inbakade i M1-processorn, precis som på Iphone och Ipad som inte heller har någon liknande nollställningsfunktion.

Du kan fortfarande använda terminalverktyget pmset för att ändra inställningar för till exempel viloläget och annat som tidigare hanterades av smc:n, men någon nollställningsfunktion finns inte. Om datorn har problem med hårdvaran av det slag som brukar kunna fixas med en smc-nollställning är den enda lösning vi känner till att försätta datorn i dfu-läge och installera om firmware med Apple Configurator 2 från en annan Mac.

Enligt ett par kommentarer på Reddit och Apples supportforum har Apples support sagt att M1-Macarna ska utföra något som liknar en smc-nollställning genom att du stänger av datorn och lämnar den avstängd i minst 30 sekunder innan du slår på den igen. Eftersom det inte finns något sätt att testa om det faktiskt gör något kan vi inte avgöra om det stämmer.

Zappa pram
Ett minne blott på Apple Silicon: Det klassiska startkommandot för att ”zappa pram”, det vill säga nollställa nvram på Intel-Macar.

Nvram finns men fungerar annorlunda

De nya Macarna har fortfarande ett slags parameterminne vars inställningar du kan se och ändra med terminalkommandot nvram, men det finns inte längre något kommando för att nollställa innehållet. Enligt flera källor, bland annat tillbehörstillverkaren Caldigit och kommentarer på Apples supportforum, som säger sig ha talat med Apples support, testar M1-processorn nvram när datorn startas från avstängt (alltså inte efter en vanlig omstart). Om något är fel med minnet nollställs det automatiskt.

Vi har än så länge inte kunnat testa om det innebär att M1-Macarna kan "rädda sig själva" från felaktigt inställda nvram-värden. Vi rekommenderar att du är extra försiktig om du gör manuella ändringar med nvram-verktyget.

Ett alternativ är att starta datorn till återställningsläget, starta Terminal från Verktygsmenyn och skriva in kommandot:

nvram -c

Vi har sett rapporter om att kommandot kan ge ett felmeddelande, men det ska ändå fungera och datorn glömmer till exempel lösenordet till det anslutna wifi-nätverket.