Moderna Mac OS är i grunden en variant av operativsystemet Unix och har därför många likheter med andra Unix-varianter och Linux. Men systemet har också ärvt många funktioner från det äldre operativsystemet med samma namn, vilket gör att det ofta finns flera sätt att åstadkomma samma sak. När det gäller filhantering och hur åtkomst till filer och mappar hanteras har Apple dessutom lagt till helt nya funktioner.

Ett bra exempel och något många kan stöta på är att låsa en fil eller mapp så att den bara går att läsa men inte ändra. Du har kanske arkiverat foton som du inte vill radera av misstag eller en brev- eller fakturamall du vill kunna redigera utan att röra originalet.

Här finns två olika tillvägagångssätt, båda med för- och nackdelar.

Lås med Finder

Enklast är att använda en teknik som funnits sedan 1980-talets Macintosh: Lås filerna med Finder. I moderna Mac OS gör du det genom att markera filen eller mappen du vill låsa. Välj sedan Arkiv -> Visa info (cmd-i). Längst upp under ikonen ser du två alternativ. Om det är en fil är alternativen Malldokument och Låst. Är det en mapp ser du istället Delad mapp och Låst.

Låst fil

Kryssa i Låst så hindrar du ändringar i filen eller hela mappen. Det här fungerar oavsett vilket program du använder, även kommandon i Terminal. Låsta filer och mappar får ett litet hänglås på ikonen, men i Mac OS Big Sur syns den märkligt nog bara i kolumn- och listvy och den visas inte om ikonen är en förhandsvisning av innehållet (som bilder och videor).

I vissa program, till exempel Apples Iwork och Textredigerare men också många tredjepartsprogram, kan du låsa och låsa upp en öppen fil genom att klicka på titeln (längst upp i mitten av fönstret) och kryssa i/ur rutan Låst.

Unix-rättigheter

Problemet med ovanstående metod är att låset bara gäller på just den datorn. Om du synkar filer med till exempel Icloud Drive eller Dropbox till en annan Mac hänger lås-statusen inte med. Dropbox låser dessutom automatiskt upp filer du försöker låsa i Dropbox-mappen.

Rättigheter

Längst ner i Visa info-fönstret ser du avdelningen Delning och behörigheter. Där kan du se vem som äger en fil eller mapp och vilka skriv- eller läsrättigheter ägaren eller andra har. Om du väljer Bara läsa för alla tre måste du ändra behörigheter igen för att kunna redigera eller spara över filen. De här rättigheterna följer med till andra Macar via molnsynk.

Om du öppnar en fil som är låst eller som bara har läsrättigheter och försöker redigera den kommer programmet säga ifrån. Exakt vad som händer varierar från program till program. Många säger bara att det inte går att spara och att du måste spara en kopia med ett nytt namn, medan andra program kan se att filen tillhör dig och frågar därför om du vill låsa upp den.

Malldokument

Vi nämnde mallar tidigare och faktum är att Finder har en speciallösning för detta. Istället för att kryssa i Låst i Visa info kan du kryssa i Malldokument på en fil, då blir den låst på ett särskilt sätt. När du dubbelklickar på filen skapas en kopia av den som öppnas, istället för originalet. (Kuriosa: På engelska har den här funktionen det märkliga namnet ”stationary pad” men de svenska översättarna har valt ett mer intuitivt namn.)

Malldokument är inte tillgängligt för alla filtyper, men bör fungera för de flesta dokument du faktiskt kan vilja använda som mall. En del program har särskilda filtyper för mallar, till exempel Microsoft Office, men med Finder och Malldokument kan du enkelt göra mallar av nästan vad som helst.

Kan alltid kringgås

Med undantag för andra användarkonton som inte har adminbehörighet kan du alltid ändra behörigheter och låsa upp låsta filer. Om du är inloggad krävs det heller inget adminlösen för att ändra varken ett Finder-lås eller ägare och rättigheter. Du ska alltså inte se någon av dessa tekniker som en garanti för att filerna blir orörda. Istället handlar det om att skydda dig från egna misstag och från program som försöker skriva över filer du inte vill ska ändras.